ADDRESS

Degerängsvägen 17
10600 Ekenäs/Tammisaari

PHONE

0451385458

Österbotten och Norra Finland

Vi besöker Österbotten ungefär var sjätte vecka. Vanligtvis kommer vi då till Nykarleby, Vasa och Närpes.

Under följande resa kommer vi att besöka:

Nykarleby:    26.04.2019
Mottagning vid hotell Juthbacka

Vasa:               27.04.2019
Mottagning vid Wasa Wellness, rum 14, Långviksgatan 13

Uleåborg:         Inte denna gång

Nämpnäs:      Inte denna gång.