ADDRESS

Kungsgatan 14
10600 Ekenäs/Tammisaari

PHONE

04578378429

Metoden

Metoden – Upprätt hållning för god hälsa!

Historik

Att gå upprätt och vara frisk var under lång tid okända begrepp för schweizaren René-Claudius Schümperli. Han kände inte till orsaken till sina åkommor och var en av de många andra människor som varken skolmedicinen, kiropraktiken eller andra kända atlasterapier kunde hjälpa på lång sikt.

Under den tid han försökte komma till rätta med sina åkommor på egen hand började han misstänka att den första halskotan, även kallad atlaskotan, är felroterad hos nästan alla människor. När han började testa sin behandlingsmetod på andra fick han sin första misstanke bekräftad. Metoden som Schümperli utvecklade bestod i att få atlaskotan i ett stabilt läge och att på så sätt aktivera kroppens självläkande processer. Det han lyckades med kan betecknas som ett genombrott för hela mänskligheten!

Företrädare för andra uppfattningar utgår i motsats till Schümperli från en lätt subluxation på endast ett tiotals millimeter. Faktum är dock att atlaskotan i de flesta fall är felroterad. Med utgångspunkt från de olika uppfattningarna skiljer sig även behandlingsmetoderna åt. De behandlingar som utgår från en subluxation kan just av den anledningen inte ge någon fullständig korrigering. Den skonsamma metoden enligt Schümperli som har en varaktig effekt återställer atlas i sitt naturliga läge.

Tillämpning

Metoden enligt René-Claudius Schümperli innebär att muskelspänningar löses upp genom massage av de korta nackmusklerna, vilket gör det möjligt för atlas att komma i rätt läge. Efteråt är det absolut nödvändigt med uppföljande kontroll och att stötta kroppens egen läkningsförmåga. När den första halskotan har intagit sitt naturliga läge så kan den av anatomiskt-mekaniska skäl aldrig rotera igen. Behandlingen behöver bara göras en gång och garanterar att atlas blir kvar i sitt korrekta läge. Det är denna permanenta effekt som ger kroppen chansen att aktivera sin egen läkningsförmåga och får kropp och själ att utvecklas helt och fullt. Det innebär möjligheten att gå upprätt igen och leva ett friskt liv.

Förebyggande

Eftersom den mänskliga organismen kan läka sig själv tack vare AtlasPROfilax®-metoden är metoden framför allt en grundläggande förebyggande åtgärd. Det är därför indikerat att tillämpa metoden så tidigt som möjligt hos barn för att de ska kunna växa upp friska och utveckla sig på bästa sätt.

Möjliga reaktioner

De reaktioner som antingen kan uppträda omedelbart efter AtlasPROfilax®-behandlingen eller först veckor eller månader senare är ett tecken på att kroppens egen läkning pågår för fullt.

De möjliga reaktionerna sträcker sig från trötthet och muskelspänningar i nacken, ryggen och ryggslutet till känning av tidigare, ej läkta åkommor som kan märkas av under begränsad tid och i förändrad form. Var därför så observant som möjligt på din kropp. Skriv upp hur ditt befinnande förändrar sig och stötta kroppens egen läkningsförmåga genom regelbunden nack- och ryggmassage och bad.

Observera!

AtlasPROfilax®-metoden ersätter inte läkarbehandling eller -diagnos. En pågående behandling hos läkare eller naturläkare pga en aktuell åkomma får varken avbrytas eller avslutas. En nödvändig framtida behandling får heller inte skjutas upp. När det gäller AtlasPROfilax®-metoden rör det sig varken om en diagnosmetod eller en medicinsk behandling. Inga sjukdomar, inga sjukdomssymtom, inga besvär och inga åkommor behandlas.