ADDRESS

Kungsgatan 14
10600 Ekenäs/Tammisaari

PHONE

04578378429

Om AtlasPROfilax

AtlasPROfilax® – Förebyggande hälsovård och självläkning.

Atlaskotan bär inte bara upp huvudet utan främjar, när den befinner sig i sitt korrekta läge, en ohindrad utveckling av de egna självläkande krafterna och därmed den kroppsliga och själsliga jämvikten liksom människans helhetliga tillfrisknande.

Redan år 1993 gjorde schweizaren René-Claudius Schümperli som första i världen den grundläggande upptäckten att den första halskotan (atlas) har en mer eller mindre utpräglad felrotation hos praktiskt taget alla människor.

Efter att själv ha lidit av åkommor under lång tid tog han fram en speciell typ av massage av nackmusklerna som i en enda behandling kan korrigera den befintliga felrotationen hos den första halskotan. Behandlingen som är exakt och helt riskfri ger ett permanent resultat och sker utan att något behöver vridas i led eller andra tillvägagångssätt tillämpas.

AtlasPROfilax®-metoden var född..

Allt vilar på atlas, den första halskotan.

Den översta halskotan, atlas, är felroterad hos nästan alla människor. På grund av felrotationen är ryggmärgen, olika hjärnnerver och andra nervbanor utsatta för ett permanent tryck.

I dag känner vi även till atlaskotans betydelse för vår hälsa och vår själsliga jämvikt. Atlas är porten genom vilken hjärnnerverna och mycket fina nervbanor, blodkärl, ryggmärg och ryggmärgsvätska banar sig väg ur det stora nackhålet. En felroterad atlas kan leda till insnörning, cirkulationsrubbningar och ett minskat eller felaktigt informationsflöde mellan huvudet och kroppen. Den sunda jämvikten kan rubbas. Felrotationen kan även leda till problem med ryggraden i sin helhet. Detta kan i sin tur påverka muskler, ögon, öron, käke, nerver, blodomlopp, jämviktsorgan och inre organ. Ryggraden måste dessutom kompensera atlaskotans felställning ända ner till iliosakralleden.

Eftersom varje kota står i relation till inre organ och till känslomässiga mönster kan en sådan snedvridning av vår inre axel även få psyket och själen att förlora jämvikten. Befinner sig däremot atlas i sitt naturliga läge kan kroppen hitta fram till en ny dimension av hälsa. Detta ger oss möjligheten att inte bara gå upprätta utan att leva ett genuint ”upprätt” liv.

Atlaskotans placering i nacken.