ADDRESS

Kungsgatan 14
10600 Ekenäs/Tammisaari

PHONE

04578378429

Menetelmä

Menetelmä – Pystyasennossa hyvän terveyden kannalta!

Historia

Käveleminen pystysuorassa ja terveyden tunne oli pitkään tuntemattomia käsitteitä svetsiläinen René-Claudius Schümperlille. Hän ei tuntenut omien ongelmien juurisyyt, ja oli yksi monista joille meidän ”normaali” lääketiede ei ollut avuksi.

Sen aikana kun hän omin keinoin yritti ymmärtää ongelminsa, hän alkoi epäillä että niskan ensimmäinen nikama, atlasnikama, on väärässä asennossa melkein kaikilla ihmisillä. Kun hän alkoi testata menetelmänsä hänen epäilynsä vahvistui. Schümperlin kehittämä menetelmä sai atlasnikaman oikeaan asentoon ja sai kehon itseparantumisprosessi käyntiin. Se oli koko ihmiskunnalle oikea läpimurto!

Menetelmä

R. C. Schümperli on kehittänyt ainutlaatuisen, turvallisen ja pysyvän menetelmän virheasennossa olevan Atlaksen korjaamiseksi – yhdellä ainoalla hoitokäynnillä. AtlasPROfilax Wellness-kojetta käytetään niskalihasjännitteiden purkamiseksi, minkä tuloksena Atlas pystyy hakeutumaan oikeaan asentoon. Seurantakäynti, jossa annetaan itseparantumisprosessille lisätukea, on myös tärkeä osa hoitoa.

Ennaltaehkäisevä

Atlas-nikaman ojennus on yksinkertainen ja turvallinen toimenpide, joka tuo mukanaan elinikäisiä etuja. Lapsille voi olla erityistä hyötyä Atlaksen ojennuksesta jo varhaisessa iässä. Se toimii ennaltaehkäisevästi ja sallii lasten kasvaa terveinä ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

Tietoja jälkivaikutusksista

AtlasPROfilax®-hoidon jälkeen saatat kokea joukon erilaisia reaktioita, jotka kaikki osoittavat, että itseparantuminen on alkanut. Näitä oireita voivat olla väsymys sekä niskan ja lanneselän lihasjännitys. Vanhat vaivat saattavat palata lievempinä, jos ne eivät ole täysin parantuneet. Ne voivat ilmetä väliaikaisesti ja muunnellussa muodossa. Tarkkaile kehoasi perusteellisesti ja tee muistiinpanoja voinnistasi. Tue kehon itseparantumisprosessia säännöllisellä selkä- ja niskahieronnalla sekä rentouttavilla kylvyillä.

HUOM!

AtlasPROfilax®-menetelmä ei korvaa läkärihoitoja tai -tutkimuksia. Käynnissä olevat hoidot lääkärillä tai luontaislääkärillä ei saa keskeyttää tai lopettaa. Tulevaa hoito ei saa viivyttää. AtlasPROfilax®-menetelmällä ei tutkitaan muita ongelmia tai sairauksia. Sairauksia, tautien oireet tai muita ongelmia ei hoidetaan AtlasPROfilax®-menetelmällä.